Naša ponuda ‣ Kontejneri 3M Novaković

Šta su originalni rezervni delovi ?

5. marta 2018.

– To su samo oni delovi koji su prošli postupke ulazne kontrole. – Isti ti delovi se u procesu proizvodnje ugrađuju u gotove proizvode, radi provere njihovog kvaliteta i adekvatnosti.

Read More