Šta su originalni rezervni delovi ? ‣ Kontejneri 3M Novaković

– To su samo oni delovi koji su prošli postupke ulazne kontrole.
– Isti ti delovi se u procesu proizvodnje ugrađuju u gotove proizvode, radi provere njihovog kvaliteta i adekvatnosti.