Proizvodi

Kontejneri 1.1 m³

Metalni kontejneri zapremine 1,1 m3 koriste se za prikupljanje smeća. Svojom konstrukcijom prilagodjeni su za automatsko podizanje i pražnjenje u specijalna komunalna vozila javnih komunalnih preduzeća.Izradjuju se sa zaobljenim poklopcem. U potpunosti zadovoljavaju tehničke uslove za korišćenje kod javnih komunalnih preduzeća.
Detaljnije...

Kontejneri 1.3 m³

Kontejneri za konfiskate (kadaver kontejneri) montirani na četiri točka i lagani su za rukovanje. Prilagođeni su specijalnim vozilima za manipulaciju kontejnerima. Trajna zaštita od korozije obezbeđena je toplim cinkovanjem sa punim potapanjem u kvalitetu 99,99 % cinka.Namenjen je sakupljanju otpada u mesnim i prerađivačkim industrijama.
Detaljnije...

Kontejneri 5 m³

Kontejneri su izrađeni od čeličnih profila i limova zavisno o vrsti otpada. Zavisno o vrsti otpada izabir kontejnera delimo na lakši i teži otpad, te u dogovoru s Vama predlažemo njegovu izradu. Kontejneri su izrađeni prema standardu koji omogućava utovar, istovar i istresanje otpada.
Detaljnije...

Kontejneri 7 m³

Sa otvorenim gornjim delom, ova vrsta kontejnera pogodna je za upotrebu na vozilima koje imaju ugrađen sistem za manipulaciju kontejnerima. Svrha ovih kontejnera je odlaganje i transport šuta, otpada velike zapremine i slično. Dug vek eksploatacije obezbeđuje snažna konstrukcija i kontinuinirano vareni profili ojačanja.
Detaljnije...

Mi Smo Ovde!

Pozovite Nas!

Tel: +381 22 557 286
Email: office@novakovic-3m.com

Povežite se sa nama!

Novaković 3M