O Nama

DOO Novaković 3M

DOO Novaković-3M je privatna firma, osnovana 27.01.1989 godine u Inđiji kao mala zanatska radionica. Prateci trziste i neprekidnim usavrsavanjem proizvoda prerasli smo u preduzece koje broji 25 zaposlenih, i bavi se proizvodnjom i prodajom kontejnera za sakupljanje, odlaganje i odvoženje komunalnog i industrijskog otpada, kao i za sakupljanje otpada životinjskog porekla.

ISO 9001 Standard i CE Znak

Kao dokaz o kvalitetu nasih proizvoda 2012 godine uspostavljen je sistem mendzmenta kvalitetom koji odgovara zahtevima standarda ISO 9001:2008 Kao i CE znak (CE mark) koji je obavezan i odnosi se na bezbednost upotrebe Naših proizvoda u zemljama članicama EU. CE znak je Naša legitimacija za izvoz proizvoda u zemlje EU.


ISO 14001:2005 Standard

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2005 je upravljački alat koji omogućava organizaciji da:
  • Identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu
  • Poboljša odnos prema životnoj sredini
  • Implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve

Standard OHSAS 18001

Standard OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) je standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

Zaštita zdravlja na radu je namenjena organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje hnjihovih povređivanja.

Implementacijom ovog standarda, preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OHSAS odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija OHSAS-a uključuje proces stalnog poboljšavanja.

Mi Smo Ovde!

Pozovite Nas!

Tel: +381 22 557 286
Email: office@novakovic-3m.com

Povežite se sa nama!

Novaković 3M