Kontejner 1,1m³ pocinkovan sa plastičnim poklopcem u poklopcu ‣ Kontejneri 3M Novaković

Kontejner 1,1m³ pocinkovan sa plastičnim poklopcem u poklopcu

  • Mobilni kontejner za kućni čvrsti otpad, 1100 litara
  • Napravljen od čelika 1,25 do 1,5 mm
  • Toplocinkovan
  • Ravan plasticni poklopac u poklopcu
  • Prednji mali poklopac 900mm x 320mm
  • Odlaganje bez napora,manje buke
  • Nozna pedala za otvaranje poklopca
  • Higijenski prihvatljiviji jednostavnim pritiskanjem nozne pedale
  • Nožna kočnica na dva prednja točka
  • 4 točka, svi obrtni i vijcima spojeni na telo

 

Prednost kontejnera 1,1 m3 u odnosu na sve ostale sudove za smeće su:

1. Produktivnost pri utovaru smeća u Autosmećar i transport do deponije je 4 puta veća nego kod ostalih sudova za smeće.
2. Sa manjim brojem Autosmećara obavlja se isti posao.
3. Radnici koji rade na iznošenju smeća nisu izloženi fizičkim naporima, jer se kontejner diže, istresa u Autosmećar i spušta prazan na zemlju, pomoću istresača ugrađenog na Autosmećaru.
4. Zauzimaju manji prostor pored zgrade.
5. Stabilan je i ne može se prevrnuti nezavisno od nagiba i konfiguracije zemljišta, ni neovlašćeno pokretati, sem radnika gradske čistoće, jer je snabdeven sigurnim kočnicama, te se fiksira po želji na određeno mesto.
6. Veća je zapremina kontejnera, pa i kabasto smeće se može staviti u njega.
7. Ima poklopac koji se pomoću nozne pedale otvara i zatvara te smrad iz smeća ne prodire van i ne zagađuje okolinu.
8. Estetski je lepši od svih sudova za smeće, uklapa se u sve urbane sredine i iz njega se smeće ne vidi, te se može locirati i na trotoaru naselja-grada.
9. Vek trajanja mu je najmanje 10 godina i veći je nego kod ostalih sudova za smeće, jer je izrađen od kvalitetnog lima i zaštićen toplim cinkovanjem koje se radi sa punim otapanjem u kvalitetu 99,99 %.
10. Jeftiniji je od svih drugih sudova za smeće obzirom na vek trajanja i kapacitet prijema smeća.