Nabavka rezervnih delova ? ‣ Kontejneri 3M Novaković

– Za potrebe dugoročnog servisiranja pažljivo planiramo i proizvodimo potrebnu količinu rezervnih delova.
– To nam omogućava nesmetano i brzo reagovanje kada god je potrebno servisiranje ili popravka.
– Pružamo pomoć pri prodaji rezervnih delova kao i prilikom održavanja i servisiranja kontejnera u garantnom i postgarantnom roku.