Kontejneri 1.1 m³

kontejneri 1.1m3
Metalni kontejneri zapremine 1.1 m³ koriste se za prikupljanje smeća. Svojom konstrukcijom prilagodjeni su za automatsko podizanje i pražnjenje u specijalna komunalna vozila javnih komunalnih preduzeća.Izradjuju se sa zaobljenim poklopcem. U potpunosti zadovoljavaju tehničke uslove za korišćenje kod javnih komunalnih preduzeća.

Tehničke karakteristike:

 • Mobilni kontejner za kućni čvrsti otpad, 1100 litara, evropski standard EN 840-3
 • Napravljen od čelika 1,25 do 1,5 mm
 • Toplocinkovan
 • Klizni, opružno pogonjeni, zaobljeni poklopac
 • Nožna kočnica na dva prednja točkan
 • 4 točka, svi obrtni i vijcima spojeni na telo
kontejner za smece
kontejner za otpad
metalni kontejner
kontejneri za plastiku
Sample Image
Prednosti kontejnera od 1,1 m³
 • Produktivnost pri utovaru smeća u Autosmećar i transport do deponije je 4 puta veća nego kod ostalih sudova za smeće.
 • Sa manjim brojem Autosmećara obavlja se isti posao.
 • Radnici koji rade na iznošenju smeća nisu izloženi fizičkim naporima, jer se kontejner diže, istresa u Autosmećar i spušta prazan na zemlju, pomoću istresača ugrađenog na Autosmećaru.
 • Zauzimaju manji prostor pored zgrade.
 • Stabilan je i ne može se prevrnuti nezavisno od nagiba i konfiguracije zemljišta, ni neovlašćeno pokretati, sem radnika gradske čistoće, jer je snabdeven sigurnim kočnicama, te se fiksira po želji na određeno mesto.
 • Veća je zapremina kontejnera, pa i kabasto smeće se može staviti u njega.
 • Ima poklopac koji se pomoću opruge automatski zatvara te smrad iz smeća ne prodire van i ne zagađuje okolinu.
 • Estetski je lepši od svih sudova za smeće, uklapa se u sve urbane sredine i iz njega se smeće ne vidi, te se može locirati i na trotoaru naselja-grada.
 • Vek trajanja mu je najmanje 10 godina i veći je nego kod ostalih sudova za smeće, jer je izrađen od kvalitetnog lima i zaštićen toplim cinkovanjem koje se radi sa punim otapanjem u kvalitetu 99,99 %.
 • Jeftiniji je od svih drugih sudova za smeće obzirom na vek trajanja i kapacitet prijema smeća.

Mi Smo Ovde!

Pozovite Nas!

Tel: +381 22 557 286
Email: office@novakovic-3m.com

Povežite se sa nama!

Novaković 3M